Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetChildCount - metoda objektu PmiItem

Popis:
Vrací počet vnořených grafických prvků.
Syntaxe:
GetChildCount As Long
Volání:
nCount = oItem.GetChildCount()
Poznámka:
Pro PROMOTIC objekty je pro stejný účel určena metoda GetOwnedNum.
 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice