Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onMenuFill - událost objektu PmiItem

Popis:
Událost je vyvolána při stisknutí pravým tlačítkem myši nad prvkem. V této události lze menu naplnit, je to tedy požadavek na vytvoření menu. Protože je událost vyvolána při každém zobrazení menu znova, může mít toto menu pokaždé jiný obsah, vytvořený tímto skriptem.

Pokud uživatel zvolí v takto naplněném lokálním menu některou z položek, pak je vyvolána událost onMenuSelect.

Parametry:
pMe(Object) Reference na grafický prvek, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
pEvent.Menu - (Object) Objekt typu PmMenu který představuje seznam položek menu (lokálního nebo systémového). Na začátku tento objekt nemá žádné položky. V této události lze tento objekt pomocí metody AddMenu naplnit požadovanými položkami a tak vytvořit libovolné menu. Upozornění! Není povoleno uchovávat referenci na tento objekt pro pozdější použití.
Poznámka:
- Tato událost se vyvolá pouze pokud konfigurátor Ovládání povoleno je zatržen.
- Tato událost je funkční i pro Web obrazy.
- Tato událost není funkční pro grafický prvek: PmiRoot, PmiAx.
 
Událost je vyvolána v prvku PmiButton i při stisknutí levým tlačítkem myši pokud je nastaven konfigurátor Lokální menu otevřít i na levé tlačítko myši.
Příklad:
Viz: Příklad v popisu objektu AddMenu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice