Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Stupnice - záložka prvku PmiItem

Popis:
Nastavení pro zobrazení stupnice měřicích přístrojů - umístění, barva, písmo, počet a délka dílků, popis stupnice, atd.

Tato záložka se svými konfigurátory je společná pro grafické prvky: PmiBarPane, PmiSliderPane a PmiPanelMeter.

Konfigurační položky:
Vpravo / DoleViz: "Vlevo / Nahoře".
Vlevo / NahořeVolba umístění stupnice vzhledem ke sloupci.
Volby "Vpravo" a "Vlevo" jsou uvažovány pro případ, kdy konfigurátor Směr růstu je nastaven "Nahoru" nebo "Dolů".
Volby "Dole" a "Nahoře" jsou uvažovány pro případ, kdy konfigurátor Směr růstu je nastaven "Vpravo" nebo "Vlevo".

Zatrženy mohou být obě volby zároveň.

Barva stupniceNastavení barvy hlavních a vedlejších dílků stupnice (u ručkového přístroje také barva oblouku stupnice)
Barva popisu stupniceNastavení barvy písma popisujícího stupnici
Písmo popisu stupniceNastavení písma popisu stupnice
Vzdálenost stupniceVzdálenost (v pixelech) mezi stupnicí a ukazatelem měřené veličiny (sloupec nebo ručka)
Vzdálenost popisuVzdálenost mezi stupnicí a popisem stupnice (v pixelech)
Délka hlavních dílkůDélka hlavních dílků stupnice (v pixelech). Hlavní dílky mohou být s popisem nebo bez popisu. Pokud jsou definovány i vedlejší dílky, pak by měla být délka hlavních dílků větší než délka vedlejších dílků.
Délka vedlejších dílkůDélka vedlejších dílků stupnice (v pixelech). Vedlejší dílky jsou vždy bez popisu a mely by tedy být kratší než hlavní dílky.
Počet hlavních dílkůPočet hlavních dílků určuje na kolik částí bude stupnice rozdělena. Zároveň je tím definováno, kolik dílků maximálně může mít popis. Pokud bude rozsah stupnice například od 0 do 4, pak muže být počet hlavních dílků 5 (0,1,2,3,4) nebo 3 (0,2,4), ale také 9 (0,0.5,1.0, ... 4.5,5.0).
Počet čárek v hlavním dílkuHodnota určuje počet vedlejších dílků mezi dvěma hlavními dílky. Vedlejší dílky nemají žádný popis.
Který hlavní dílek má popisZde zadaná hodnota určuje, u každého kolikátého z hlavních dílků stupnice bude zobrazena také hodnota příslušející tomuto dílku. Pokud bude toto číslo například 3, pak první hlavní dílek bude mít popis, druhý a třetí hlavní dílek nebudou mít popis, čtvrtý hlavní dílek bude mít popis, atd. Toto číslo musí být celé a větší nebo rovno než jedna.
Počet desetinných místNastavení přesnosti popisu stupnice
Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého prvku:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice