Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Vars - metoda objektu PmiItem

Popis:
Vrací referenci na proměnnou grafického prvku. Viz Proměnné grafického prvku.
Syntaxe:
Vars(sName As String) As Object
Volání:
oItem.Vars(sName).Value = x
Parametry:
sName(String) Název proměnné prvku (rozlišuje velká/malá písmena)
Poznámka:

Proměnné grafického prvku se definují v záložce Proměnné.

Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

 
Tip! Proměnnou grafického prvku lze získat také přímo pomocí metody Items rozšířeným způsobem zadání cesty pomocí #vars.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

//Nastavení numerické hodnoty do vlastnosti typu Double, Integer, Boolean, atd.
oItem.Vars("Numvar").Value = 1;

//Nastavení barvy do proměnné Colorvar typu Barva.
oItem.Vars("Colorvar").Value = "#ff0000";

//Nastavení písma do proměnné Fontvar typu Písmo.
oItem.Vars("Fontvar").Value = "PmSmallBold";
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice