Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Vars - metoda objektu PmiItem

Popis:
Vrací referenci na proměnnou grafického prvku. Viz Proměnné grafického prvku.
Syntaxe:
Vars(sName As String) As Object
Volání:
oItem.Vars(sName).Value = x
Parametry:
sName(String) Název proměnné prvku (rozlišuje velká/malá písmena)
Poznámka:

Proměnné grafického prvku se definují v záložce Proměnné.

Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

 
Poznámka! Proměnná grafického prvku slouží jako pomůcka pro tvorbu uživatelsky přidaných vlastností prvků.

Proměnná je typu Objekt. Tento objekt má jedinou vlastnost Value, představující vlastní hodnotu proměnné. Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Pokud se do této vlastnosti zapíše a pokud je tato vlastnost napojena na datovou vazbu PP, AP, SP, OP nebo GP, pak se tato hodnota přenese i do zdroje této vazby.
 
Tip! Proměnnou grafického prvku lze získat také přímo pomocí metody Items rozšířeným způsobem zadání cesty pomocí #vars.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

//Nastavení numerické hodnoty do vlastnosti typu Double, Integer, Boolean, atd.
oItem.Vars("Numvar").Value = x;

//Nastavení barvy do proměnné Colorvar typu Barva.
oItem.Vars("Colorvar").Value = "#ff0000";

//Nastavení písma do proměnné Fontvar typu Písmo.
oItem.Vars("Fontvar").Value = "PmSmallBold";
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice