Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Pozice - záložka prvku PmiItem

Popis:
Nastavení pozice (x,y) prvku, jeho délky a výšky (Dx,Dy) (v pixelech).

Tato záložka se svými konfigurátory je společná pro všechny grafické prvky kromě: PmiRoot a PmiInstance.

Konfigurační položky:
X Pozice levého horního rohu grafického prvku v obraze vzhledem k ose X. 0 je levý horní roh obrazu. V případě, že editovaným grafickým prvkem je prvek vložený do jiného grafického prvku, 0 je levý horní roh nadřazeného grafického prvku.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti X a IniX.

Tento konfigurátor není pro grafický prvek PmiPrototype.
Y Pozice levého horního rohu grafického prvku v obraze vzhledem k ose Y. 0 je levý horní roh obrazu. V případě, že editovaným grafickým prvkem je prvek vložený do jiného grafického prvku, 0 je levý horní roh nadřazeného grafického prvku.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Y a IniY.

Tento konfigurátor není pro grafický prvek PmiPrototype.
DxŠířka grafického prvku (v pixelech).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Dx a IniDx.

DyVýška grafického prvku (v pixelech).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Dy a IniDy.

Se změnou velikosti nadřízeného prvku má tento prvek: Tyto položky jsou viditelné jen pokud je prvek vnořený do jiného. Nastavení má vliv pouze při změnách ve vývojovém prostředí, ne v runtime.
PoziceTento konfigurátor není pro grafický prvek PmiPrototype.
neměnit pozici - Prvek nebude měnit pozici.
změnit pozici levého horního rohu - Levý horní roh prvku se bude přiměřeně měnit se změnou velikosti nadřízeného prvku.
změnit pozici středu prvku - Střed prvku se bude přiměřeně měnit se změnou velikosti nadřízeného prvku.
Velikost
neměnit velikost - Prvek nebude měnit velikost.
změnit velikost Dx, Dy - Oba rozměry prvku se budou přiměřeně měnit se změnou velikosti nadřízeného prvku.
změnit velikost pouze Dx - Šířka prvku se bude přiměřeně měnit se změnou velikosti nadřízeného prvku.
Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého prvku:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice