Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Metody - záložka prvku PmiItem

Popis:
V této záložce se definují metody projektanta grafického prvku.
Tlačítka:
NováOtevře okno Metoda, ve kterém lze přidat novou metodu.
SmazatSmaže označenou metodu
EditaceOtevře okno Metoda, ve kterém lze editovat označenou metodu.
Poznámka:
V této záložce lze objektu přidávat další metody. Správné užívání těchto metod velmi zjednodušuje a zčitelňuje aplikaci.
 
V této záložce lze definovat libovolný počet metod. Na každém řádku seznamu (který je vlevo nahoře) je definice právě jedné metody. Tyto metody lze volat pomocí vlastnosti PmiItem.Methods.
Parametry metody:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém je metoda definována.
pResult[jen pro zápis] (Variant) Výstupní parametr, který slouží ke vrácení výsledné hodnoty metody.

Je dostupný pouze v metodách, které jsou psány v jazyce VBScript. Pro jazyk JavaScript se vrácená hodnota zadá v příkaze return.

Parametry definované projektantem(Variant) Slouží jako předávané parametry při volání dané metody. Tyto parametry se definují v konfigurátoru Parametry.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice