Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Refresh - metoda objektu PmiItem

Popis:
Překreslení grafického prvku (a všech jeho podprvků) nezávisle na systémovém překreslování obrazu (periodu systémového překreslování lze nastavit v konfigurátoru PmRoot > Aplikace > Perioda časovače obrazů).
Syntaxe:
Refresh
Volání:
oItem.Refresh
Poznámka:
Pokud je prvek vyjmut ze systémové obnovy obrazů, pak je tento prvek překreslován jen pomocí této metody nebo metody PmPanel.Refresh. Vyjmutí celého obrazu aplikace ze systémové obnovy obrazů se provede zatrhnutím konfigurátoru PmPanel > Nastavení výchozích hodnot Options > Perioda obnovování (refresh).

Pokud prvek není vyjmut ze systémové obnovy obrazů, pak je překreslen jednak systémem a jednak voláním této metody.

Po volání této metody se vyvolá událost onRefresh.

 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy. Plně funkční je však pouze pokud se volá nad objektem PmiRoot, viz Příklad.
Viz také:
Příklad:
Vyvolání překreslení celého obrazu z události grafického prvku.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Root.Refresh();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice