Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ScreenY - vlastnost objektu PmiItem

Popis:
Pozice Y levého horního rohu grafického prvku vzhledem k obrazovce počítače.
Syntaxe:
ScreenY As Integer
Volání:
n = oItem.ScreenY
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

ScreenX=0, ScreenY=0 znamená levý horní roh obrazovky.

Vzhledem k tomu, že pozice oken se určují v obrazovkových souřadnicích, může být tato vlastnost užitečná při určování pozice oken.

 
Tato vlastnost není funkční pro Web obrazy
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice