Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmPanel - vlastnost objektu PmiItem

Popis:
Reference na obraz (na objekt typu PmPanel), ve kterém je prvek umístěn.
Syntaxe:
PmPanel As Object
Volání:
Set o = oItem.PmPanel
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Vlastnost ještě není funkční v události onStart.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice