Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

MouseOn - vlastnost objektu PmiItem

Popis:
Identifikace, zda kurzor myši se nachází nad grafickým prvkem. Lze použít k odlišení grafického prvku, nad nímž se nachází kurzor myši.
Syntaxe:
MouseOn As Boolean
Volání:
b = oItem.MouseOn
Hodnoty:
true - kurzor myši je nad prvkem
false - kurzor myši není nad prvkem
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Vlastnost vrací hodnotu true i v případě neviditelného prvku. Tato vlastnost tedy může v prvku řídit nejenom změnu vzhledu, ale i viditelnost prvku.
 
Tato vlastnost není funkční pro Web obrazy

Tato vlastnost není funkční pro grafický prvek: PmiRoot.

 
Při změně této vlastnosti se vyvolá událost onModeChange.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice