Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Pm - metoda objektu PmiItem

Popis:
Metoda vrací referenci na PROMOTIC objekt, umístěný ve stromu aplikace.

Tato metoda je zastaralá (ale funkční) a je lepší ji nahradit voláním metody obrazu (pMe.PmPanel.Methods).

Syntaxe:
Pm(sPath As String, [nAttr As Long]) As Object
Volání:
Set o = oItem.Pm(sPath)
Parametry:
sPath(String) Relativní nebo absolutní cesta k PROMOTIC objektu ve stromu aplikace nebo k jeho podobjektu (rozlišuje velká/malá písmena).

Cesta popisuje umístění objektu ve stromové struktuře. Adresace jednotlivých úrovní stromu je oddělena znakem /. Na vnořený PROMOTIC objekt se odkazuje jeho jménem. Na nadřízený PROMOTIC objekt se odkazuje znaky ... Na vnořený implementační podobjekt (není typu PmObject) se odkazuje znakem #, za nímž následuje typ implementačního podobjektu (např. #vars). To znamená, že # adresace opouští strom PROMOTIC objektů aplikace (vytvořený uživatelem) a začíná adresovat implementační podobjekty PROMOTIC objektu. Například "/appdata/data/#vars/Teplota".

nAttr[nepovinné] (Long) Umožňuje změnit chování funkce.
0 (přednastaveno) - Standardní chování.
1 - Při odkazu na neexistující objekt nebude generována globální chyba v INFO systému.
Poznámka:

Pokud cesta (parametr sPath) nezačíná znakem lomítko (/), pak představuje relativní cestu. Tehdy se reference získá relativně vzhledem k objektu PmPanel, v němž je grafický prvek (ve kterém je skript volán) umístěn.

Pokud cesta začíná znakem lomítko, pak představuje absolutní cestu. Tehdy se reference získá absolutním adresováním vzhledem ke kořenovému objektu stromu aplikace - tzn. vzhledem k objektu PmRoot.

Podrobnější vysvětlení absolutní a relativní cesty viz metoda PmObject.Pm.

 
Identifikátor #vars:Na objekt Var se dá také odkázat přímo rozšířením cesty metody Pm pomocí identifikátoru #vars. Tento identifikátor lze použít v metodách pro práci s aplikačním stromem objektů (např. v metodě Pm) nebo v datové vazbě PP v aplikaci a v obrazech. Například metoda Pm("/data/#vars/Teplota) vrací proměnnou "Teplota" (Var) v objektu "data" (PmData).
 
Identifikátor #ext: Na objekty Datová rozšíření v proměnné Var se dá také odkázat přímo rozšířením cesty metody Pm pomocí identifikátoru #ext. Lze použít v metodě Pm nebo ve vazbě PP v aplikaci a v obrazech. Například metoda pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/al") vrací datové rozšíření s identifikátorem al (ExtAlarmAnalog) v proměnné "Teplota" (Var) v objektu "data" (PmData).
 
Pro vytvoření proměnné typu Object obsahující referenci na PROMOTIC objekt ve stromu objektu nebo jeho implementační podobjekt. Viz také: #pragma variable x = PmObjectRef("cesta").
 

Tato metoda není funkční pro Web obrazy.

Tato metoda není funkční, pokud konfigurátor Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace je nastaven na client - OMEZENÝ přístup ze skriptů k vlastnímu objektu PmPanel a objektu Pm.

Příklad:
Zjistí referenci pomocí absolutní cesty:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oTemp
Set oTemp = oItem.Pm("/Kotel1/Teplota")
Zjistí referenci pomocí relativní cesty. Objekt bude hledán na stejné úrovni stromu objektů jako objekt PmPanel, v němž je umístěn grafický prvek, nad nímž je metoda volána:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oTemp
Set oTemp = oItem.Pm("../Teplota")
Zjistí referenci na podobjekt Var v objektu PmData:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oVar
Set oVar = pMe.Pm("/Kotel1/Data/#vars/Teplota")
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice