Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Enabled - vlastnost objektu PmiItem

Popis:
Povolení/zákaz jakýchkoli ovládání, tzn. uživatelských vstupů na prvek a jeho podprvky.
Syntaxe:
Enabled As Boolean
Volání:
oItem.Enabled = b
Hodnoty:
true - prvek zachycuje události vyvolávané uživatelem (kliknutí myši, stisknutí klávesy, atd.)
false - prvek nezachycuje žádnou událost vyvolanou uživatelem
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Ovládání povoleno" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. (Pro prohlížeč MSIE verze 8 a nižší však ve skriptu nefunguje vlastnost přímo a musí se přiřazovat/číst pomocí metod SetProp/GetProp.)
 
Při změně této vlastnosti se vyvolá událost onModeChange.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice