Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Proměnné grafického prvku

Proměnná grafického prvku slouží jako pomůcka pro tvorbu uživatelsky přidaných vlastností prvků.
 
Proměnná je typu Objekt. Tento objekt má jedinou vlastnost:
ValueHodnota proměnné. Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Přístup k proměnné prvku je:
- pomocí metody PmiItem.Vars. Například

oItem.Vars("MyVar").Value = 3.14

- pomocí identifikátoru #vars.

pMe.Items("/text1/#vars/MyVar").Value = 3.14

 
Proměnné jsou využívány například pro datovou vazbu: Datová vazba GP - Vazba na vlastnost grafického prvku.
 
Proměnné lze vytvořit v libovolném grafickém prvku v záložce Proměnné.
 
Proměnné mohou být následujících typů:
- String - zde může být v hodnotě zadán Makro výraz ($.text, $.par ..)
- Integer
- Double
- Boolean
- Barva - Textový řetězec typu RGB String
- Písmo - textový identifikátor písma, např. "PmMiddle"
 
Datové vazby v proměnných:
- V každé proměnné lze vytvořit datovou vazbu.
- Pokud se do této vlastnosti zapíše a pokud je tato vlastnost napojena na datovou vazbu PP, AP, SP, OP nebo GP, pak se tato hodnota přenese i do zdroje této vazby.
 
Přednastavené proměnné v prvku PmiRoot:

V každém prvku PmiRoot jsou vždy dvě přednastavené proměnné:

- BackroundColor: Barva pozadí celého obrazu
- FocusColor: Barva obrysu který se vykreslí kolem vybraného prvku
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice