Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt - záložka prvku PmiItem

Popis:
Tato záložka se svými konfigurátory je společná pro všechny grafické prvky kromě: PmiRoot a PmiInstance.
Konfigurační položky:
Název objektuNázev (identifikátor) grafického prvku. Slouží pro získání reference na tento prvek pomocí metody PmiItem.Items.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Name.

Je to systémový název a nesmí obsahovat prázdný řetězec, diakritiku, mezery a jako první znak nesmí být čislo.

Typ objektuTyp grafického prvku. Viz vlastnost: TypeName.
Cesta k objektuNázev objektu včetně celé cesty. Tento text lze vložit jako první argument metody PmiItem.Items. Viz vlastnost: FullName.
ViditelnýUrčuje, zda prvek bude v runtime viditelný (a tedy i aktivní).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Visible.

Ovládání povolenoPokud zatrženo (přednastaveno), pak budou funkční akce nad prvkem jako například kliknutí myší, editace, atd.

Pokud není zatrženo, pak prvek (a jeho podprvky) nezíská fokus a nebudou se proto vyvolávat události například: onFocusIn, onFocusOut, onKeyPress, onMousePress, onMenuFill, onButtonUp ...

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Enabled.

Vykreslit pozadí pod prvkemPokud zatrženo, pak bude prvek vykreslován následujícím způsobem: nejprve bude vykresleno pozadí pod prvkem (průhledná místa v grafickém prvku) a poté bude vykreslen samotný grafický prvek. Je tedy nutno zatrhnout, pokud je při překreslování grafického prvku nutno překreslit také pozadí pod ním.
Vykreslit orámování okolo prvku s fokusemPokud zatrženo, pak se bude vykreslovat orámování (tenký obdélník kolem prvku) když prvek získá fokus.
Lokální menu otevřít i na levé tlačítko myšiPokud zatrženo, pak lze lokální menu prvku otevřít stisknutím i levým tlačítkem myši nebo klávesou mezera. Jinak lze standardně lokální menu prvku otevřít pravým tlačítkem myši.

Lokální menu prvku lze vytvořit vyplněním událostí: onMenuFill a onMenuSelect (viz Příklad pro JavaScript nebo Příklad pro VBScript v popisu objektu PmMenu).

Parametry prvkuSeznam a konfigurace uživatelem definovaných parametrů prvku.

Je to text ve formátu PmNamedValues.

Text rychlé nápovědy (tooltip)Zde se zadává text pro rychlou nápovědu (bublinkovou - tooltip), která se bude zobrazovat v běžící aplikaci (pokud jsou splněny podmínky pro vyvolání tooltipu). Znamená to, že pokud kursor myši zůstane na sekundu nad daným prvkem, objeví se menší okno obsahující zadaný text. Toto okno se po určité době (cca 15 sekund) samo zhasne.
 
- Text může mít i více řádků. Nový řádek se zadává klávesou Ctrl+Enter.
- Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ToolTip.
- Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).
- Tento konfigurátor není funkční pro:
- PmiRoot grafický prvek.
- PmiRasterImage grafický prvek, který v prvku PmiRoot tvoří pozadí celého obrazu - viz konfigurátor PmiRoot > Obraz.
Grafický prvek ZAKÁZÁN ...Následující konfigurátory slouží pro zakázání zobrazení prvku v runtime při určitém druhu zobrazení.

Požadovaný druh zobrazení lze nasimulovat v nástrojové liště editoru obrazů, položka (Volba režimu zobrazení).

Grafický prvek ZAKÁZÁN v Promotic runtime úplněPokud zatrženo, pak grafický prvek v runtime není použit. V tomto případě nezáleží na nastavení následujících zákazových konfigurátorů.

Tento konfigurátor lze rovněž měnit z kontextových menu:

Grafický prvek ZAKÁZÁN v Promotic obrazePokud zatrženo, pak grafický prvek v runtime není použit při zobrazení v okně objektu PmPanel.
Grafický prvek ZAKÁZÁN ve Web obrazePokud zatrženo, pak grafický prvek v runtime není použit při zobrazení na Webu.
Grafický prvek ZAKÁZÁN při tiskuPokud zatrženo, pak grafický prvek v runtime není použit při tisku obrazu. Otevřený obraz lze tisknout uvnitř obrazu metodou PmiRoot.Print, zavřený obraz lze tisknout metodou PmPanel.Print.
Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého prvku:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice