Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ShowMenu - metoda objektu PmiItem

Popis:
Otevře lokální menu prvku.
Syntaxe:
ShowMenu
Volání:
oItem.ShowMenu
Poznámka:
Standardně se lokální menu vyvolá automaticky stiskem pravého tlačítka myši nad prvkem (nebo i levého tlačítka nebo klávesou mezera - pokud je nastaven konfigurátor "Lokální menu otevřít i na levé tlačítko myši"). Tehdy není potřeba volat tuto metodu.

Tato metoda lze volat pro nestandardní otevírání menu, například když je potřeba otevřít menu klikem myší jen do určité oblasti prvku, atd.

 
Lokální menu prvku lze vytvořit vyplněním událostí: onMenuFill a onMenuSelect (viz Příklad v popisu objektu AddMenu).
 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice