Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Methods - vlastnost objektu PmiItem

Popis:
Vlastnost vrací objekt, pomocí kterého se přistupuje k uživatelským metodám grafického prvku, definovaných v záložce Metody.
Syntaxe:
Methods As Object
Volání:
oItem.Methods.method1 par1, par2 ...
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Vlastnost samotnou nelze měnit (je "pouze pro čtení"), volaná metoda však může měnit svým algoritmem cokoli.
 
Metody grafického prvku PmiItem patří vždy tomuto objektu a chceme-li je vyvolat, pak jedině přes tento objekt.
Příklad:
Ukázka přístupu k metodám s uživatelskými názvy Init a Close (x a y jsou parametry metody Init)
oItem.Methods.Init x,y
oItem.Methods.Close
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice