Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Methods - vlastnost objektu PmiItem

Popis:
Vrací objekt, pomocí kterého se přistupuje k metodám projektanta grafického prvku, definovaných v záložce Metody.
Syntaxe:
Methods As Object
Volání:
oItem.Methods.method1 par1, par2 ...
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Vlastnost samotnou nelze měnit (je "jen pro čtení"), volaná metoda však může měnit svým algoritmem cokoli.
 
Metody projektanta grafického prvku PmiItem patří vždy tomuto objektu a pokud je chceme je vyvolat, pak jedině přes tento objekt.
Příklad:
Příklad přístupu k metodám s názvy Init a Close (x a y jsou parametry metody Init)
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oItem = pMe.Items("/Text0");
oItem.Methods.Init(x, y);
oItem.Methods.Close();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice