Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CompactDatabase - metoda objektu PmDatabase

Popis:
Defragmentuje všechny tabulky databáze a vytvoří novou defragmentovanou databázi na disku. Metoda pracuje pouze s databází typu Access.
Syntaxe:
CompactDatabase(sDstDb As String, nLocale As Long, sPassword As String, nOptions As Long) As Boolean
Volání:
oDb.CompactDatabase sDstDb, nLocale, sPassword, 0
Parametry:
sDstDb(String) Název cílové defragmentované databáze. Musí být odlišný od databáze určené objektem PmDatabase.
nLocale(Long) Jazyk nově vytvořené databáze sDstDb
sPassword(String) Heslo pro přístup k databázi
nOptions(Long) je nevyužito. Nastavit na 0.
Poznámka:

Pokud při práci s tabulkou databáze typu Access jsou do této tabulky přidávány věty a současně rušeny, pak může dojít k situaci, kdy přestože počet vět tabulky je konstantní, velikost obsazeného prostoru na disku se zvětšuje. Objekt PmDatabase musí být před použitím této metody uzavřen (např. metodou Close).

Tato metoda není funkční, pokud konfigurátor Technologie je nastaven na Přístup přes ODBC.

Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oDb
Set oDb = pMe.Pm("/Database")
oDb.Close
oDb.CompactDatabase "C:\defrag.mdb", 0, "", 0
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice