Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

BeginTrans - metoda objektu PmDatabase

Popis:
Slouží k určení začátku transakčního zpracování tabulky databáze
Syntaxe:
BeginTrans
Volání:
oDb.BeginTrans
Poznámka:
Všechny metody modifikující tabulku databáze volané po vyvolání této metody, budou zplatněny až po zavolání metody Commit (pokud metoda Commit nebude zavolána, pak se tyto modifikace v tabulce databáze neprojeví).
 
Transakční zpracování nemusí být některými databázemi podporováno, například databáze Excel, dBase, PARADOX, základní verze MySQL, atd.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice