Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetLockingMode - metoda objektu PmDatabase

Popis:
Nastaví způsob zamykání řádku při editaci, přidání nového řádku
Syntaxe:
SetLockingMode(bPessimist As Boolean)
Volání:
oDb.SetLockingMode bPessimist
Parametry:
bPessimist(Boolean) Způsob zamykání
true - 2K část tabulky s editovaným/přidávaným řádkem bude zamknuta už při Edit,Add a uvolněna při Update.
false - Část tabulky s editovaným/přidávaným řádkem bude zamknuta jen v okamžiku volání metody Update.
Poznámka:
Nastaví, zda při editaci řádku nebo přidání nového řádku (metody Edit,Add) bude 2KB část tabulky obsahující editovaný řádek zamknuta už při volání Edit (případně Add). Znovu odemknuta je volaním Update (případně CancelUpdate).

Zamknutí znamená, že nikdo jiný (jiný objekt PmDatabase, jiná aplikace) v době uzamčení nemůže modifikovat zamčenou část tabulky.

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice