Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetRecordValueNull - metoda objektu PmDatabase

Popis:
Zápis hodnoty "prázdná hodnota" do dané položky věty tabulky databáze, na které je aktuální pozice.
Syntaxe:
SetRecordValueNull(vField As Variant)
Volání:
oDb.SetRecordValueNull vField
Parametry:
vField(Variant) Název nebo index položky (indexováno od 0)
Poznámka:
Tato metoda není funkční, pokud konfigurátor Technologie je nastaven na Přístup přes ODBC.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice