Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetNullValue - metoda objektu PmDatabase

Popis:
Slouží k nastavení hodnoty, která bude vrácena vlastností FieldValues v případě, že buňka tabulky databáze obsahuje hodnotu prázdná hodnota (Null).
Syntaxe:
SetNullValue(vValue As Variant, nType As Long) As Boolean
Volání:
oDb.SetNullValue vValue, nType
Parametry:
vValue(Variant) hodnota, která má být vrácena vlastností FieldValues pokud je touto vlastností vrácena hodnota Null
nType(Long) Určuje sloupce, pro které bude nastavení náhradní hodnoty platit:
1 - pro sloupce celých čísel (typu Integer, Byte a Long)
2 - pro sloupce typu Boolean
3 - pro sloupce typu Text
4 - pro sloupce typu Date
5 - pro sloupce reálných čísel (typu Single, Double)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice