Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Close - metoda objektu PmDatabase

Popis:
Uzavření databázové tabulky i databáze.
Syntaxe:
Close
Volání:
oDb.Close
Viz také:
Příklad:
Viz příklad v popisu metody Create
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice