Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DeleteTable - metoda objektu PmDatabase

Popis:
Smazání databázové tabulky.
Syntaxe:
DeleteTable([vTable As Variant]) As Boolean
Volání:
b = oDb.DeleteTable(vTable) '1)
b = oDb.DeleteTable '2)
Parametry:
vTable[nepovinné] (Variant) název tabulky
Poznámka:
Tato metoda lze volat pouze pokud je databáze připojena (např. volání metody Connect) nebo otevřena (např. volání metody Open).
Způsob volání 1) Smazání tabulky zadané parametrem vTable v databázi určené vlastností Database (konfigurátor Databáze (soubor, složka, datový zdroj)).
Způsob volání 2) Smazání tabulky určené vlastnosti Table (konfigurátor Tabulka (soubor)) v databázi určené vlastností Database.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice