Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

OpenSQL - vlastnost objektu PmDatabase

Popis:
SQL příkaz typu SELECT při otevření
Syntaxe:
OpenSQL As String
Volání:
s = oDb.OpenSQL
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "SQL příkaz při otevření" tohoto objektu. SQL příkaz určuje, kterě řádky, sloupce z tabulky(ek) budou objektem načteny.

Vlastnost je použita při volání metody Open jen pokud je zatržen konfigurátor "Při otevření tabulky použít SQL příkaz SELECT". V jiném případě je použita vlastnost Table a je načten celý obsah tabulky.

Viz také:
Příklad:
If oDb.IsOpen Then
  oDb.CloseTable
End If
oDb.OpenSQL = "SELECT * FROM Table WHERE column BETWEEN 10 AND 100"
oDb.Open
'... Dělej něco SELECT * FROM Table ...
oDb.OpenSQL = "SELECT column1, column2 FROM Table WHERE column1 > 10"
oDb.Open
'... Dělej něco
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice