Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

MoveLast - metoda objektu PmDatabase

Popis:
Přesun aktuální pozice na konec databázové tabulky.
Syntaxe:
MoveLast As Boolean
Volání:
oDb.MoveLast
Vrácená hodnota:
true - přesunutí aktuální pozice se povedlo
false - přesunutí aktuální pozice selhalo (může se jednat o prázdnou tabulku)
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice