Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CreateEnd - metoda objektu PmDatabase

Popis:
Konec režimu vytváření tabulky.
Syntaxe:
CreateEnd As Boolean
Volání:
oDb.CreateEnd
Vrácená hodnota:
true - Pokud byl režim úspěšně ukončen
false - V jiném případě
Poznámka:

Tato metoda není funkční, pokud konfigurátor Technologie je nastaven na Přístup přes ODBC. V tom případě je pro vytvoření tabulky nutno užít jazyka MSSQL a metodu Execute pro vykonání příkazu.

Viz také:
Příklad:
Viz příklad v popisu metody Create
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice