Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Edit - metoda objektu PmDatabase

Popis:
Začátek editačního režimu.
Syntaxe:
Edit As Long
Volání:
oDb.Edit
Poznámka:
Před voláním této metody musí být pozice ukazovátka na platném řádku tabulky databáze (metody Move, FindPrev, atd.). Po volání této metody lze volat libovolnou metodu modifikující daný řádek tabulky. Tím je postupně připraven buffer dat, který je metodou Update zapsán do tabulky databáze. Tento postup práce s tabulkou databáze je rychlejší, než opakované volání metod bez vyvolání editačního režimu.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If oDb.IsOpen() Then
  oDb.MoveFirst
  oDb.Edit
  oDb.FieldValues(0) = 1
  oDb.FieldValues(1) = 12
  oDb.FieldValues(2) = "Text"
  oDb.Update
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice