Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetArray - metoda objektu PmDatabase

Popis:
Vytvoří pole (array) nebo matici hodnot načtených ze zvolených sloupců tabulky. Metoda čte všechny hodnoty jednoho či více sloupců tabulky podle nastavení parametru vWhat.
Syntaxe:
GetArray(sType As String, vWhat As Variant) As Array
Volání:
array = oDatabase.GetArray(sType, vWhat)
Parametry:
sType(String) Typ zvolených hodnot v tabulce:
"col" - vracejí se data jednoho nebo více sloupců tabulky (tzn. vznikne 1-rozměrné pole nebo matice dat) v závislosti na hodnotě parametru vWhat.
"all" - Vrací se data všech sloupců tabulky, tzn. celá tabulka (tzn. vznikne 2-rozměrná matice). Hodnota vWhat musí být nastavena na hodnotu Empty.
vWhat(Variant) Určuje hodnoty kterých sloupců budou vráceny. Hodnota vWhat musí být string, celé číslo nebo pole celých čísel.
Pokud je string, pak je to název sloupce nebo řetězec názvů sloupců oddělené středníkem, například "col4;col5;col6".
Pokud je celé číslo, pak vWhat>=0 znamená index zvoleného sloupce (vWhat=0 znamená první sloupec, vWhat=-2 znamená poslední sloupec).
Pokud je vWhat pole celých čísel, pak tato čísla určují indexy sloupců tabulky, jejichž data budou vrácena.
"xxx" - vWhat je řetězec určující buď název sloupce, například col4 nebo řetězec názvů sloupců oddělené středníkem, například "col4;col5;col6".
>=0 - celé číslo >=0 znamená index zvoleného sloupce (vWhat=0 znamená první sloupec).
-2 - Hodnota -2 znamená vrácení dat posledního sloupce. Pokud je vWhat pole celých čísel, pak tato čísla určují indexy sloupců tabulky, jejichž data budou vrácena.
array - Pokud je vWhat pole celých čísel (například vWhat=Array(0,2,6)), pak čísla v poli určují indexy sloupců tabulky, jejichž data budou vrácena.
Poznámka:
Použití této metody může při zjišťování velkého objemu dat z obsáhlých tabulek (desetitisíce řádků,...) trvat i významně dlouho v závislosti na konkrétní HW konfiguraci počítače. Je potřeba v tom případě testovat.
Příklad1:
Do arr se přiřadí 1-rozměrné pole obsahující všechny hodnoty ve sloupci s názvem variable1
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

arr = oDatabase.GetArray("col", "variable1")
Příklad2:
Do arr se přiřadí 1-rozměrné pole obsahující všechny hodnoty ve třetím sloupci (indexováno od 0)
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

arr = oDatabase.GetArray("col", 2)
Příklad3:
Do arr se přiřadí matice, která v prvním řádku obsahuje všechny hodnoty ve sloupci s názvem variable1, ve druhém řádku všechny hodnoty ve sloupci s názvem variable2
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

arr = oDatabase.GetArray("col", "variable1;variable2")
Příklad4:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim cols
cols = Array(0, 1, 2)
arr = oDatabase.GetArray("col", cols)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice