Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FindPrev - metoda objektu PmDatabase

Popis:
Vyhledávání v databázové tabulce podle zadaného řetězce od aktuální pozice zpět v tabulce.
Syntaxe:
FindPrev(sFilter As String) As Long
Volání:
n = oDb.FindPrev(sFilter)
Parametry:
sFilter(String) Řetězec v syntaxi příkazu jazyka SQL WHERE určující podmínku vyhledávání
Poznámka:

V případě úspěšného vyhledání metoda vrací index nalezené věty a ukazovátko (aktuální pozici) nastaví na tuto větu, v jiném případě vrací hodnotu -1 a aktuální pozice zůstane beze změny.

Tato metoda není funkční, pokud konfigurátor Technologie je nastaven na Přístup přes ODBC.

Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

'Vyhledání hodnoty John Saruman ve sloupci typu text s názvem Customer
n = oDb.FindPrev("Customer = 'John Saruman'")

'Vyhledání numerické položky
n = oDb.FindPrev("Price > 10000")

'Vyhledání časové položky. Čas je zadán: - #měsíc den rok hodina:minuta:sekunda#
n = oDb.FindPrev("Time > #10 24 2018 12:10:37#")
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice