Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Update - metoda objektu PmDatabase

Popis:
Slouží k ukončení editačního režimu vyvolaného metodou Add nebo Edit.
Syntaxe:
Update As Long
Volání:
n = oDb.Update()
Vrácená hodnota:
-1 - Pokud nastala chyba
>=0 - Úspěšné zápis nebo vytvoření věty
Poznámka:
Všechny metody volané mezi metodou Add/Edit a touto metodou budou po jejím volání zplatněny.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice