Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FieldValues - vlastnost objektu PmDatabase

Popis:
Vlastnost představuje hodnotu aktuálního řádku (určeného například voláním metody Move) a daného sloupce tabulky (určeného parametrem vField).
Syntaxe:
FieldValues([vField As Variant]) As Variant
Volání:
x = oDb.FieldValues(vField)
Parametry:
vField[nepovinné] (Variant) Název sloupce tabulky nebo jeho index (indexováno od 0). Pokud není nastaveno, pak vlastnost čte celý řádek tabulky/zapisuje do celého řádku tabulky proměnnou typu Array (pole).
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Pokud je touto vlastností čtena z tabulky 'prázdná hodnota' (<Null>), pak lze definovat metodou SetNullValue náhradní hodnotu, která bude vrácena místo této prázdné hodnoty. Tato náhradní hodnota je platná až do příštího volání SetNullValue.
Příklad1:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim x, oDb
Set oDb = pMe.Pm("/Database0")

If oDb.IsOpen() Then
  'čtení ze sloupce s názvem "column1" prvního řádku tabulky
  oDb.MoveFirst
  x = oDb.FieldValues("column1")
  Pm.Debug x

  'čtení z 1. sloupce 2. řádku tabulky
  oDb.MoveNext
  x = oDb.FieldValues(0)
  Pm.Debug x

  'zápis do 3. sloupce 2. řádku tabulky
  x = 100
  oDb.FieldValues(2) = x
  Pm.Debug x
End If
Příklad2:
Zápis do více sloupců v 1. řádku tabulky pomocí metody Edit. V tom případě je to lepší způsob, než nastavovat vlastnost FieldValues opakovaně samostatně bez Edit.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If oDb.IsOpen() Then
  oDb.MoveFirst
  oDb.Edit
  oDb.FieldValues(0) = 1
  oDb.FieldValues(1) = 12
  oDb.FieldValues(2) = "Text"
  oDb.Update
End If
Příklad3:
Zápis do více sloupců v prvním řádku tabulky pomocí Array (pole) hodnot.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If oDb.IsOpen() Then
  Dim arr
  arr = Array(1, 12, "Note")
  oDb.MoveFirst
  oDb.FieldValues = arr
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice