Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CancelUpdate - metoda objektu PmDatabase

Popis:
Slouží k ukončení editačního režimu vyvolaného metodou Add nebo Edit.
Syntaxe:
CancelUpdate
Volání:
oDb.CancelUpdate
Poznámka:
Volání všech metod volaných po metodách Add/Edit je zneplatněno. Databáze je vrácena do stavu před voláním Add/Edit.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice