Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

User - vlastnost objektu PmDatabase

Popis:
Jméno uživatele (pouze u databází umožňujících uživatelský přístup).
Syntaxe:
User As String
Volání:
s = oDb.User
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Uživatel" tohoto objektu.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice