Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Commit - metoda objektu PmDatabase

Popis:
Ukončení transakčního zpracování tabulky databáze
Syntaxe:
Commit
Volání:
oDb.Commit
Poznámka:
Všechny metody modifikující tabulku databáze volané po volání metody BeginTrans budou zplatněny po volání metody Commit. Pokud tato metoda volána nebude, pak modifikace tabulky nebudou provedeny.
 
Transakční zpracování nemusí být některými databázemi podporováno, například databáze Excel, dBase, PARADOX, základní verze MySQL, atd.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice