Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetFieldInfo - metoda objektu PmDatabase

Popis:
Vrací informace o sloupcích databázové tabulky.
Syntaxe:
GetFieldInfo(vField As Variant, nType As Long) As Variant
Volání:
x = oDb.GetFieldInfo(vField, nType)
Parametry:
vField(Variant) Název položky nebo její index (indexováno od 0).
nType(Long) Určuje požadované informace:
pmcDbFldInfoName - Vrací název sloupce
pmcDbFldInfoType - Vrací datový typ sloupce, viz: Konstanty objektu PmDatabase
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice