Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Create - metoda objektu PmDatabase

Popis:
Slouží k určení začátku režimu vytváření tabulky databáze
Syntaxe:
Create As Boolean
Volání:
oDb.Create
Poznámka:

Před jejím voláním musí být databáze a tabulka uzavřeny (např. metodou Close).

Tato metoda není funkční, pokud konfigurátor Technologie je nastaven na Přístup přes ODBC. V tom případě je pro vytvoření tabulky nutno užít jazyka MSSQL a metodu Execute pro vykonání příkazu.

Metoda neumí vytvářet *.xls soubory MsExcel, takový soubor lze vytvořit voláním metody CreateObject.

Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oDb
Set oDb = pMe.Pm("/Database")
If oDb.IsOpen() Then
  oDb.Close
End If
oDb.Create
oDb.CreateField "column1", 8, 0  '8 = Date
oDb.CreateField "column2", 3, 0  '3 = Integer
oDb.CreateField "column3", 6, 0  '6 = Single
oDb.CreateField "column4", 10, 100  '10 = String
oDb.CreateIndex "column1", "column1", false, true, true, false, true
oDb.CreateEnd
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice