Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Database - vlastnost objektu PmDatabase

Popis:
Cesta a název databázového souboru.
Syntaxe:
Database As String
Volání:
s = oDb.Database
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Databáze (soubor, složka, datový zdroj)" tohoto objektu.

Případný název databázového souboru se zde zadává bez přípony (např. pokud se odkazuje Access soubor teploty.mdb, pak se zde v této vlastnosti nastavuje teploty).

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice