Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IsOpen - metoda objektu PmDatabase

Popis:
Test, zda je databázová tabulka otevřená.
Syntaxe:
IsOpen As Boolean
Volání:
b = oDb.IsOpen()
Vrácená hodnota:
true - otevřená
false - zavřená
Viz také:
Příklad:
Viz příklad v popisu metody Create
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice