Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IsBOF - metoda objektu PmDatabase

Popis:
Test, zda aktuální pozice ukazovátka je na začátku tabulky databaze.
Syntaxe:
IsBOF As Boolean
Volání:
b = oDb.IsBOF()
Vrácená hodnota:
true - Pokud je ukazovátko na začátku tabulky
false - V jiném případě
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice