Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Add - metoda objektu PmDatabase

Popis:
Určuje začátek editačního režimu přidání nové věty do tabulky databáze
Syntaxe:
Add As Long
Volání:
oDb.Add
Poznámka:
Po volání metody lze volat libovolnou metodu modifikující nově vytvářenou větu tabulky. Tímto je připraven buffer nové věty, který je následně metodou Update zapsán do tabulky databáze. Na rozdíl od metody AddNew tato metoda slouží pro přidání již inicializované věty do tabulky databáze.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If oDb.IsOpen() Then
  oDb.Add
  oDb.FieldValues(0) = 1
  oDb.FieldValues(1) = 12
  oDb.FieldValues(2) = "Text"
  oDb.Update
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice