Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IsConnect - metoda objektu PmDatabase

Popis:
Test, zda je připojena databaze.
Syntaxe:
IsConnect As Boolean
Volání:
b = oDb.IsConnect()
Vrácená hodnota:
true - databáze určená vlastností Database je připojena (např. voláním metody Connect nebo Open)
false - databáze není připojena. To znamená, že nebyla vůbec otevřena nebo už byla odpojena voláním metody Close
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice