Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CreateField - metoda objektu PmDatabase

Popis:
Vytvoří sloupec ve struktuře tabulky.
Syntaxe:
CreateField(sName As String, nType As Long, nSize As Long) As Boolean
Volání:
b = oDb.CreateField(Name, Type, Size)
Parametry:
sName(String) Název sloupce
nType(Long) Datový typ sloupce, viz: Konstanty objektu PmDatabase
nSize(Long) Velikost sloupce. Zadává se pouze pokud parametr nType=pmcDbFldText. V jiném případě nemá význam.
Vrácená hodnota:
true - Pokud byl sloupec tabulky databáze úspěšně vytvořen
false - V jiném případě
Poznámka:

Opakovaným voláním metody lze vytvořit žádanou strukturu tabulky databáze.

Tato metoda není funkční, pokud konfigurátor Technologie je nastaven na Přístup přes ODBC. V tom případě je pro vytvoření tabulky nutno užít jazyka MSSQL a metodu Execute pro vykonání příkazu.

Viz také:
Příklad:
Viz příklad v popisu metody Create
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice