Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AddNew - metoda objektu PmDatabase

Popis:
Metoda slouží pro přidání nové prázdné věty (všechny hodnoty jsou nastaveny na <Null>) do tabulky databáze. Na rozdíl od metody Add je tato prázdná věta zapsána i na disk.
Syntaxe:
AddNew As Long
Volání:
oDb.AddNew
Vrácená hodnota:
-1 - Pokud nastala chyba při vytvoření.
>=0 - Úspěšné vytvoření prázdné věty.
Poznámka:

Volání metody selže, pokud tabulka má definovaný index, který zakazuje přidat větu s hodnotou <Null>. V tom případě je nutno použít metodu Add a větu inicializovat ještě před zápisem na disk.

Po volání této metody lze nastavovat hodnoty nově vytvořenou větu tabulky například pomocí FieldValues

Viz také:
- Add
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If oDb.IsOpen() Then
  oDb.AddNew
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice