Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PROMOTIC objekty

PROMOTIC objekt je objekt, který lze vytvořit v editoru aplikace. Aby mohla být v aplikaci využita funkčnost objektu, je nutné jeho vytvoření (instancování).
 
Vytvoření PROMOTIC objektu:

PROMOTIC objekt se vkládá do aplikace jeho vytvořením ve stromu objektů (sloupec v levé části obrazovky editoru aplikace).

PROMOTIC objekt lze vytvořit označením objektu, do kterého má být vložen a stisknutím klávesy <Insert>.

Lze použít také kontextové menu vyvolané kliknutím pravým tlačítkem myši nad objektem, do kterého má být nový objekt vložen.

 
Konfigurace PROMOTIC objektu:

Po označení PROMOTIC objektu ve stromu objektů jsou v okně na pravé straně editoru aplikace zobrazeny záložky objektu s jednotlivými konfigurátory. Jejich nastavením lze objekt nakonfigurovat podle potřeb projektanta.

Seznam objektů:
PmActiveX(ActiveX) Vložení libovolného ActiveX objektu
PmAdo(ADO databáze) Realizuje přístup k databázím pomocí ADO
PmAlarmEvent(Skupina alarmů/eventů) Správa skupiny alarmů nebo uživatelských událostí (eventů)
PmComm(Komunikace) Objekt zajišťuje komunikaci přes Ethernet nebo přes sériový port počítače
PmCommData(Data komunikace) Definice skupiny dat komunikace
PmCommMsg(Komunikační zpráva) Definice formátu jedné komunikační zprávy
PmData(Data) Kolekce hodnot proměnných
PmDataTable(Tabulka dat) Tabulka hodnot proměnných
PmDll(Dll) Zpřístupnění funkcí v DLL knihovnách
PmFolder(Složka) Složka objektů. Slouží pro vytvoření stromové struktury objektů.
PmInstance(Instance) Instance prototypu (vzoru)
PmKey(Klávesa) Hlídání stisknutí zadané klávesy
PmModem(Modem) Přenos dat pomocí modemu
PmObject(Objekt) Formální objekt - předek všech PROMOTIC objektů
PmOpcClient(OPC klient) Spojení aplikace PROMOTIC (jako OPC klient) s OPC serverem
PmOpcClientData(OPC klient data) Definice skupiny dat, které budou sdílené mezi OPC serverem a OPC klientem
PmPanel(Uživatelská grafika) Okno aplikace s obrazem
PmPrinter(Tiskárna) Nastavení a připojení tiskárny
PmPrototype(Prototyp) Prototyp (vzor) pro instance
PmReport(Sestava) Objekt slouží k vytváření sestav z HTML, XML nebo TXT vzorových souborů
PmRoot Kořen stromu objektů aplikace
PmSequencer(Sekvenční zpracování) Sekvenční zpracování
PmTimer(Časovač) Hlídání uplynutí časové periody
PmTrend(Skupina trendů) Uchování časového průběhu proměnných
PmWeb(Web server) Objekt, který z aplikace vytvoří Web server
PmWebDir(Web přístup ke složce na disku s jeho soubory) Poskytuje do Webu projektantské HTML (a jiné) soubory
PmWebFolder(Web složka: obecná nebo pro systém alarmů/eventů/trendů) Složka pro Web komponenty. Slouží pro vytvoření stromové struktury Web adres.
PmWebInfo(Web INFO systém) Zobrazení INFO systému pomocí Web prohlížeče
PmWebLang(Web jazykové verze) Přiřazení jazykové verze vnořeným Web komponentám
PmWorkspace(Pracovní plocha) Pracovní plocha aplikace
Zastaralé objekty:
PmDatabase(Databáze) Realizuje přístup k databázím (zastaralé)
PmNumber(Číslo) Numerická hodnota (zastaralé)
PmNumberLim(Mez) Hlídání meze hodnoty v nadřazeném objektu PmNumber (zastaralé)
PmString(Řetězec) Textová hodnota (zastaralé)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice