Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Open - metoda objektu PmDatabase

Popis:
Slouží k připojení databáze a otevření její tabulky (nebo provedení SQL příkazu SELECT) dané vlastnostmi Database, Table nebo OpenSQL.
Syntaxe:
Open As Boolean
Volání:
b = oDb.Open()
Vrácená hodnota:
true - Pokud otevření databáze a její tabulky proběhlo úspěšně
false - V jiném případě
Poznámka:
Je otevřena tabulka nebo je proveden SQL příkaz SELECT dle nastavení vlastností Type, Database, Table nebo OpenSQL (počáteční hodnoty jsou přebírány z konfigurátorů záložky Databáze tohoto objektu).
V případě, že je zatržen konfigurátor "Při otevření tabulky použít SQL příkaz SELECT", je platná vlastnost OpenSQL (odpovídá konfigurátoru "SQL příkaz při otevření") a vlastnost Table je při otevření neplatná.
Pokud tento konfigurátor není zatržen, pak je tomu naopak.
Viz také:
Příklad1:
If oDb.IsOpen Then
  oDb.CloseTable
End If
oDb.Table = "Table1"
oDb.Open
'... dělej něco s tabulkou Table1
oDb.Table = "Table2"
oDb.Open
'... dělej něco s tabulkou Table2
Příklad2:
If oDb.IsOpen Then
  oDb.CloseTable
End If
oDb.OpenSQL = "SELECT * FROM Table WHERE MyColumn BETWEEN 10 AND 100"
oDb.Open
'... dělej něco s dotazem "SELECT * FROM Table ..."
oDb.OpenSQL ="SELECT MyColumn1, MyColumn2 FROM Table WHERE MyColumn1 > 10"
oDb.Open
'... dělej něco s dotazem "SELECT MyColumn1, MyColumn2 FROM Table ..."
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice