Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetRecordValuesNull - metoda objektu PmDatabase

Popis:
Zápis hodnoty "prázdná hodnota" do všech položek věty tabulky databáze na aktuální pozici.
Syntaxe:
SetRecordValuesNull
Volání:
oDb.SetRecordValuesNull
Poznámka:
Tato metoda není funkční, pokud konfigurátor Technologie je nastaven na Přístup přes ODBC.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice