Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Type - vlastnost objektu PmDatabase

Popis:
Typ databáze.
Syntaxe:
Type As String
Volání:
s = oDb.Type
Hodnoty:
"Access" - Připojení k databázi typu Microsoft Access
"dBASE |||" - Připojení k databázi typu dBase
"dBASE IV" - Připojení k databázi typu dBase
"Paradox 3.x" - Připojení k databázi typu PARADOX
"Paradox 4.x" - Připojení k databázi typu PARADOX
"Paradox 5.x" - Připojení k databázi typu PARADOX
"Excel 3.0" - Připojení k databázi typu Excel
"Excel 4.0" - Připojení k databázi typu Excel
"Excel 5.0" - Připojení k databázi typu Excel
"Excel 8.0" - Připojení k databázi typu Excel
"ODBC" - Připojení prostřednictvím ODBC databázového zdroje. Tento musí být konfigurován v prostředí OS Windows v okně Ovládací panely.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Typ databáze" tohoto objektu.

Připojení databázi FoxPro (verze 2.0 až 2.6) již není možné od verze Promotic 7.1.1.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice