Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CreateIndex - metoda objektu PmDatabase

Popis:
Vytvoří index nad sloupcem tabulky databáze.
Syntaxe:
CreateIndex(sName As String, sField As String, bDesc As Boolean, bPrima As Boolean, bUnique As Boolean, bIgnoreNulls As Boolean, bRequiered As Boolean) As Boolean
Volání:
b = oDb.CreateIndex(sName, sField, bDesc, bPrima, bUnique, bIgnoreNulls, bRequiered)
Parametry:
sName(String) Název indexu
sField(String) Název sloupce nad kterým je index definován
bDesc(Boolean) Typ třídění:
true - od Z po A
false - od A po Z
bPrima(Boolean) Index je definován jako primární klíč
bUnique(Boolean) Ve sloupci sField nejsou povoleny duplicitní hodnoty
bIgnoreNulls(Boolean) Ve vytvářeném indexu nebudou zastoupeny věty, které mají nastavenu Null hodnotu.
bRequiered(Boolean) Ve sloupci sField nejsou povoleny hodnoty <Null> (musí být vždy vyplněná hodnota)
Poznámka:

Opakovaným voláním metody lze vytvořit více indexových souborů.

Tato metoda není funkční, pokud konfigurátor Technologie je nastaven na Přístup přes ODBC.

Příklad:
Viz příklad v popisu metody Create
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice