Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Move - metoda objektu PmDatabase

Popis:
Přesun aktuální pozice o zadaný počet vět.
Syntaxe:
Move(nMove As Long)
Volání:
oDb.Move nMove
Parametry:
nMove(Long) počet vět, o který bude přesunuta aktuální pozice
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice