Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ExecuteSQL - metoda objektu PmDatabase

Popis:
Provedení daného SQL příkazu v databázi určené vlastností Database. Tuto metodu lze volat, pokud objekt PmDatabase byl připojen k databázi například voláním metody Connect.
Syntaxe:
ExecuteSQL(sSQL As String) As Long
Volání:
n = oDb.ExecuteSQL(sSQL)
Parametry:
sSQL(String) Příkaz v syntaxi jazyka SQL
Poznámka:

Touto metodou nelze provést příkaz vracející množinu řádků (např. příkaz SELECT).

Pokud nebyl daný příkaz úspěšně proveden, pak metoda vrací hodnotu -1.
Pokud konfigurátor Technologie je nastaven na Přístup přes ODBC a příkaz byl úspěšně vykonán, pak metoda vrací hodnotu 0. SQL příkaz v této metodě musí vyhovovat syntaxi databáze, ke které je objekt připojen.
Pokud konfigurátor Technologie je nastaven na Přímý přístup k tabulce - DAO, pak metoda vrací počet modifikovaných řádků tabulky databáze příkazem. SQL příkaz v této metodě musí vyhovovat syntaxi SQL používané v PROMOTIC (syntaxe MS DAO). Viz: Popis práce s objektem PmDatabase odkazujícím existující tabulku.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice